Dimecres, 01 Agost 2018 19:11

Curs: Què necessiten les xiquetes i els xiquets?

 

 

 

 

 

Aquest curs nèix a unes jornades que realitzàrem en gener de 2018 a l'Ateneu de Madrid, a la que van assistir més de 100 persones. En ell, abordem quines són les necessitats de les nenes i els nens, i si des de l'escola, s'estan oferint les solucions adequades.

 

 

 

 

Però, abans de començar a desenvolupar el curs, ens presentem:

 

A partir d'aquesta presentació, plantegem als assistents, quines creien que eren les necessitats de les xiquetes i els xiquets d'educació infantil.

Organitzarem als assistents en grups perquè discutiren quines eren, al seu parer, aquestes necessitats

 

i després d'uns minuts de reflexió vam recollir les seves propostes.En base a elles, organitzem el nostre discurs, proposant quina és la nostra postura al respecte.

Les necessitats que van sortir a la jornada de l'ateneu les organitzem en 7 apartats. Cada un d'aquests apartat l'hem resumit com una "proposta" en un petit vídeo:

 

La primera proposta que abordem va ser el satisfer les necessitats físiques de les criatures.

 

A la segona proposta tractarem d'una manera més concreta quines són les necessitats motrius en l'etapa d'Educació Infantil. Moviment i aprenentatge van de la mà.

 

A la tercera proposta ens endinsem en el món de les emocions, i la seva importància vital en la vida de les persones, tant petites com grans.

 

D'entre totes les emocions, l'afecte, l'amor, és la més potent de totes elles. Ens vincula amb els nostres. Sense la seguretat afectiva que ens proporcionen els que ens volen, la vida dels humans seria impossible. Ho veurem en la quarta proposta

 

En la següent proposta ens centrarem en un altre aspecte clau de totes les persones, el de les relacions. Per a que la vida ens proporcione plenitud, cal sempre saber relacionar-nos de forma positiva amb tots aquells que ens envolten.

 

A continuació, abordarem el joc. Jugar permet a nens i nenes endinsar-se al món simbòlic i en el de les relacions a la vegada. El joc permet la creativitat i desenvolupament interior.

 

En l'últim apartat tractarem el desenvolupament cognitiu. Perquè ella es genere cal treballar els aspectes físics, i motrius, la base de tot. Però els humans som individus socials, per això serà també essencial treballar la vida emocional, les relacions socials i la seguretat afectiva. I l'enfocament metodològic passa a infantil per aprofitar la millor eina amb la qual ens ha dotat la nostra naturalesa: el joc. Amb tot aquest bagatge arribem al cognitiu, l'aprenentatge.

Amb aquesta última proposta arribem al final del curs. Els humans ens movem sempre per necessitats i per desitjos. El que ens fa gaudir és una gratificació i per això requereix poc esforç. Reflexionar sobre l'enfocament de donem a la nostra tasca docent és una cosa bàsica per poder arribar a ser un docent càlid i eficient.

Com a resum d'aquest curs i de la jornada, la nostra proposta és que des de l'escola, "es deixe viure" a les xiquetes i als xiquets. . Vida és aprenentatge.