Dimarts, 04 abril 2017 18:02

Oposicions Educador Infantil

El curs d'Educadors d'Èxit té com objectiu preparar-te com opositor reelaborant el que aprengueres en el cicle d'educació infantil, de manera que siga significatiu i aplicable per a tu i orientar-te en l'estudi i la presentació a les proves.

Cada vegada més es posa de manifest la necessitat de què el professorat dispose d’eines adequades per a poder-se adaptar a les circumstàncies canviants del seu treball. Des de les directives europees es posa èmfasi en aconseguir l’èxit de l’alumnat  al finalitzar els seus estudis obligatoris, així com els avantatges de generar comunitats d’aprenentatge. Escoles, famílies i institucions locals poden formar part d’aquest gran projecte, des d’una mirada inclusiva.

A l’etapa d’educació infantil es posen els fonaments d’aquest èxit escolar. És per aquest motiu que defensem la necessitat de començar a  treballar des de la pràctica per arribar a la  teoria, donant un sentit neurobiològic i pedagògic a la formació que ací presentem: com aprenen els xiquets i les xiquetes i quines estrategies d’intervenció van a ser les més adequades perquè l’alumnat que tenim al nostre càrrec avance en el seu procés evolutiu personal. I tot això ho farem des del treball en equip, posant en valor els sabers personals enriquintnos tots.

Cada lloc, cada escola, cada mestre i cada alumne és un món. Com podem conjugar tots aquests móns és el major repte al qual es pot enfrontar un docent. Disposar de recursos de diversa naturalesa va a ser la clau del seu èxit.

Continguts a desenvolupar.

  • El temari específic de les proves d'Educador Infantil
  • Supòsits i casos pràctics
  • Habilitats i tècniques comuncatives
  • Habilitats en la resolució de problemes

Qui impareix la formació?:

  • Noelia Ciscar Torres, Llicenciada en psicologia i graduada en educació infantil amb experiència en el 1r cicle com a mestra i directora de centre.

Quan es realitza?

Els dilluns, de 9 a 13h. Comença el 8 de maig i acaba el 24 de juliol, tres mesos

Inversió: 100€ al mes.

Es paga de bestreta de manera que la primera mensualitat es paga en formalitzar la matricula i respon al primer mes de formació (maig). A maig es paga la mensualitat de juny i a juny la de juliol.

InscripcióAcí tens el formulari d’inscripció.  Les inscripcions s’atendran per ordre d’arribada.